De vereniging

De vereniging wordt geleid door mensen die zich willen inzetten voor gymvereniging De Brug.
Door de sportvereniging te helpen in stand te blijven, wordt de leefbaarheid van ons dorp bevorderd.
Onze gymnastiekvereniging bestaat al meer dan 40 jaar.
Wilt u zich ook inzetten voor onze vereniging? Via het kopje contact kunt u dat kenbaar maken.

Met vriendelijke groet
Jan Castelein
Voorzitter