De vereniging

Onze vereniging is opgericht in 1971. Deze oprichting viel samen met de opening van de Rijnbrug (A50) tussen Renkum en Heteren. De gymvereniging heeft van begin af aan een belangrijke rol in Heteren gespeeld. Van oudsher gaan kinderen naar de gymnastiekvereniging om daar belangrijke en primaire grondbeginselen van het bewegen onder de knie te krijgen. De gymsport is een goede basis voor andere sporten, maar zeker ook heel leuk om jezelf er verder in te ontwikkelen.
Bij de gymlessen komen alle onderdelen aan bod. Springen, klimmen, rollen, brug, balk en vloer. Een goede manier om je energie kwijt te raken en je conditie en lenigheid te vergroten. De selectiegroep neemt deel aan wedstrijden en bij de Gym+ les wordt er op een plezierige en actieve manier aan de conditie gewerkt.

De vereniging wordt geleid door mensen die zich betrokken voelen bij gymvereniging De Brug. Het is echter belangrijk dat deze betrokkenheid gecontinueerd blijft. Wilt u zich ook inzetten voor onze vereniging? Via het kopje contact kunt u dat kenbaar maken.

Met vriendelijke groet
Evelien van de Pijpekamp
Waarnemend Voorzitter