Inschrijven

Download hier ons inschrijfformulier.

Mutaties

Download hier ons mutatieformulier.

Opzeggen

De opzegtermijn van het lidmaatschap is per kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal schriftelijk ingediend te zijn bij de ledenadministratie. Is de schriftelijke opzegging ontvangen in de derde maand van het lopende kwartaal dan eindigt het lidmaatschap per einde van het eerstvolgende kwartaal. Een opzegging die niet schriftelijk is ingediend bij de ledenadministratie, wordt niet in behandeling genomen.

Download hier ons beëindigingsformulier.