Wedstrijdsport 1 & 2

Daisy Gerritsen

Voor meisjes die zichzelf verder willen ontwikkelen op het turnen. Er wordt geturnd op 4 toestellen; balk, vloer, sprong en brug, met als doel aan officiële wedstrijden mee te doen. Naast het turnen op de toestellen, trainen we ook kracht, conditie, correcte houding, lichaamsgevoel en balans.
Om voor de wedstrijdsport in aanmerking te komen, moet er een bepaald basisniveau aanwezig zijn.
Regelmatig zal door de technische leiding in de overige groepen worden gekeken naar jong talent. Er wordt dan vooral gelet op spanning, lenigheid, en inzet. Bij eerdere ervaring kan, mits het basisniveau hoog genoeg is, sneller worden ingestroomd.

16.45 – 19.00 Wedstrijdsport 1 Instap/Pupil
19.00 – 21.15 Wedstrijdsport 2 Jeugd/Junior/Senior