Contributie

De contributie (inclusief KNGU-bondskosten) wordt maandelijks per incasso geïnd. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de leiding, of hieronder te downloaden. Bij inschrijving is er éénmalig 10 euro administratiekosten verschuldigd. Alle formulieren dienen volledig ingevuld bij de instructeur ingeleverd te worden.

Bedragen contributie

Type Euro per maand incl. BTW (vanaf 1/5/2019)
Recreatie 1 en 2 en 3 < 16 jaar € 14,00
Recreatie 1 en 2 en 3 > 16 jaar € 15,00
Recreatie 4 Senioren € 16,00
Recreatie 4 Trimgroep € 16,00
Wedstrijdsport 1 en 2 <16 jaar € 28,00*
Wedstrijdsport 1 en 2 >16 jaar € 30,00*
Inschrijfgeld € 10,00 (eenmalig)
* Voor de wedstrijdsport 1 en 2 wordt ook een bedrag van  € 2,50 per maand extra geïnd voor deelname aan wedstrijden gedurende het jaar.

De tarieven zijn per maand. De training van de selectie omvat twee uur.

Inschrijven

Download hier ons inschrijfformulier.

Mutaties

Download hier ons mutatieformulier.

Opzeggen

De opzegtermijn van het lidmaatschap is per kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor het einde van de tweede maand van het lopende kwartaal schriftelijk ingediend te zijn bij de ledenadministratie. Is de schriftelijke opzegging ontvangen in de derde maand van het lopende kwartaal dan eindigt het lidmaatschap per einde van het eerstvolgende kwartaal. Een opzegging die niet schriftelijk is ingediend bij de ledenadministratie, wordt niet in behandeling genomen.

Download hier ons beëindigingsformulier.