Recreatie 4 Trimgroep

20.00 – 21.00 uur
Ernst Kalisvaart

De trimgroep is een groep enthousiaste volwassen sporters die, onder leiding van een enthousiaste en deskundige instructeur Ernst Kalisvaart, elke dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur hun conditie op peil houden met verschillende activiteiten. De sporters starten de avond met een uitgebreide warming-up en gaan dan aan de slag met het bijspijkeren van hun conditie, behendigheid en spelvaardigheden. Daarna volgt een spel waarin de vaardigheden wordt toegepast. Dit kunnen diverse (bal) spelen zijn zoals volleybal, basketbal, badminton of handbal. Natuurlijk wordt de bijeenkomst afgesloten met een cooling down. Op een aantal momenten in het jaar willen we in de toekomst ook workshops realiseren met andere, soms minder bekende, sporten
Daarnaast is het sociale aspect van belang en wordt er bekeken of we dit aspect kunnen bevorderen door diverse activiteiten, die ook buiten de sporthal kunnen plaatsvinden.

Recreatie 4 Senioren

19.30 – 20.30 uur  Senioren
Bets Maasbach

Het doel van deze groep is fit worden en blijven. Dit wordt gedaan door oefeningen op muziek, mat- rek- en houdingsoefeningen. Ook conditie, kracht en behendigheid komen aan bod. Er wordt fanatiek in- en ontspannen. Senioren zonder en met beperking die aan de conditie wil werken, zijn van harte welkom. Instructeur is Bets Maasbach en zij verzorgt de les op maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur.

Wedstrijdsport 1 & 2

15.15 – 16.30 Recreatieturnen jeugd

16.30 – 17.45 Mini’s/preselectie

17.45 – 20.15 Wedstrijdsport 1 & 2

Instructrices Daisy Gerritsen en Sarah Willems

Voor meisjes die zichzelf verder willen ontwikkelen op het turnen. Er wordt geturnd op 4 toestellen; balk, vloer, sprong en brug, met als doel aan officiële wedstrijden mee te doen. Naast het turnen op de toestellen, trainen we ook kracht, conditie, correcte houding, lichaamsgevoel en balans. Om voor de wedstrijdsport in aanmerking te komen, moet er een bepaald basisniveau aanwezig zijn. De lessen van wedstrijdsport 1 en 2 worden verzorgd door Daisy Gerritsen met hulp van assistent instructeurs Sarah, Marije en Sanne. Regelmatig zal door de technische leiding in de overige groepen worden gekeken naar jong talent. Er wordt dan vooral gelet op spanning, lenigheid en inzet. Bij eerdere ervaring kan, mits het basisniveau hoog genoeg is, sneller worden ingestroomd.