Recreatie 4 Trimgroep

20.00 – 21.00 uur
Ernst Kalisvaart

De trimgroep is een groep enthousiaste volwassen sporters die, onder leiding van een enthousiaste en deskundige instructeur Ernst Kalisvaart, elke dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur hun conditie op peil houden met verschillende activiteiten. De sporters starten de avond met een uitgebreide warming-up en gaan dan aan de slag met het bijspijkeren van hun conditie, behendigheid en spelvaardigheden. Daarna volgt een spel waarin de vaardigheden wordt toegepast. Dit kunnen diverse (bal) spelen zijn zoals volleybal, basketbal, badminton of handbal. Natuurlijk wordt de bijeenkomst afgesloten met een cooling down. Op een aantal momenten in het jaar willen we in de toekomst ook workshops realiseren met andere, soms minder bekende, sporten
Daarnaast is het sociale aspect van belang en wordt er bekeken of we dit aspect kunnen bevorderen door diverse activiteiten, die ook buiten de sporthal kunnen plaatsvinden.