Bijzondere data

Hier worden laatste en eerste lesdag bekend gemaakt. Data volgen.