VAN DE VOORZITTER
Heteren, september 2016

Beste leden, belangstellenden,

Ruim twee jaar geleden kreeg onze vereniging een nieuw bestuur en sinds dat moment is er veel veranderd. Er werd een beleidsplan opgesteld en er werd een actieplan ontworpen. In de Algemene Leden Vergadering die dit voorjaar gehouden werd kon het bestuur met gepaste trots melden dat 16 van de 23 actiepunten waren uitgevoerd. Een van de belangrijkste actiepunten was de samenwerking met onze collega vereniging Luctor et Emergo in Driel. Als twee relatieve kleine verenigingen hebben we gemeend dat “samen sterker” een goed uitgangspunt was. Het streven is niet om te komen tot een fusie maar inmiddels bestaat het bestuur van onze vereniging deels uit bestuursleden van Luctor et Emergo en deels uit bestuursleden van GV de Brug.

• Penningmeester is Hans Jansen
• Secretaris is José van Rijn
• Ledenadministratie wordt verzorgd door Barbera Philippo (alleen in Heteren)
• Marina Rademakers is de vertrouwenspersoon

Inmiddels is gebleken dat onze vereniging klein is maar financieel gezond. Zorg blijft het vinden van goede instructeurs want als kleine vereniging is dat wat we hen kunnen bieden beperkt. Tot op heden is dat gelukt en hebben we met Evelien, Daisy, Bets en Monica en puik team. Én met Gabi, Marije en Sanne hebben we ook drie leuke en enthousiaste assistenten. We hopen dat dat zij in de toekomst misschien ons instructeursteam kunnen gaan versterken. We gaan dit jaar een nieuwe groep opstarten (gym-trimgroep, zie elders op deze site) en zo hopen we het aanbod van de vereniging uit te breiden.

Afsluitend wil ik de teruggetreden bestuursleden Jessica Buijing en Ineke Grobbe hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen twee jaar. Mede door hun inzet hebben we de afgelopen jaren de eerste stappen gezet voor een toekomstige, vernieuwde “Brug”.

Met vriendelijke groet
Jan Castelein
Voorzitter