Voorwoord van het bestuur

 

Heteren, december 2019

Beste leden, ouders en belangstellenden,
Ruim twee jaar geleden kreeg onze vereniging een nieuw bestuur en sinds dat moment is er veel veranderd. Er werd een beleidsplan opgesteld en er werd een actieplan ontworpen. Een van de actiepunten was de mogelijke samenwerking met onze collega vereniging Luctor et Emergo in Driel. Als twee relatieve kleine verenigingen hebben we gemeend dat “samen sterker” een goed uitgangspunt was. De praktijk bleek echter toch weerbarstiger dan de theorie en daarom is besloten om op bestuurlijk vlak geen verdere samenwerking na te streven.

Op dit moment bestaat het bestuur van Gymvereniging De Brug uit de volgende mensen:

– Waarnemend voorzitter: Evelien van de Pijpekamp
– Penningmeester: Judith Punt
– Secretariaat en Ledenadministratie: Inge van Drie
– Algemeen bestuurslid: Lizy Hendriks

Een punt van zorg blijft het behouden en vinden van goede instructeurs. We zijn een kleine vereniging en wat wij hen te bieden hebben blijft enigszins beperkt. Tot op heden is dat echter grotendeels gelukt en hebben we met Evelien, Daisy, Bets en Ernst een trouw team van instructeurs. Helaas moesten we aan het begin van dit jaar wel besluiten de gymgroep voor de jongste gymnasten op te schorten aangezien Anja wenste te stoppen. Inmiddels heeft Sarah het instructeursteam versterkt en hopen we met ingang van het sportjaar 2020-2021 de gymgroep weer op te starten en daarmee het aanbod van de vereniging uit te breiden.

Rest ons alleen nog Barbara Philippo te bedanken voor haar tomeloze inzet die zij de afgelopen jaren getoond heeft. Na vele jaren de ledenadministratie bestierd te hebben, alsmede veel losse hand- en spandiensten, heeft zij medio 2019 besloten te stoppen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Evelien van de Pijpekamp
Waarnemend voorzitter